Doğum, Evlilik & Ölüm

Doğum, evlilik ve ölüm kayıtlarına, bazen şecere araştırmalarınız için son derece değerli hayati önemde kayıtlar olarak baş vurulur. Bunlar olayın gerçekleştiği sırada kaydedildikleri için genellikle diğer kayıtlardan daha doğru oldukları düşünülür. Bu kayıtlar olayın tarihi ve yeri, ebeveynin adları, meslekleri ve ikâmetgâhı gibi bilgileri içerir.

Sadece belirli akrabaları araştırmak için değil, çoğu kez diğer yakın akrabalar için de bilgi bulacaksınız. Örneğin doğum ve evlenme kayıtları, ebeveyn adlarını ve boşanma kayıtları, çocukların listesini içerir.

İsim

Doğum

Onu hesapla
O zamanki yaşı O zamanki yaşının yılı Onu hesapla
Lütfen geçerli bir yaş girin
Lütfen Geçerli bir yıl girin

Ölüm

Evlilik

İkâmetgâh

Baba

Anne

Anahtar kelimeler

Örnekler: marangoz, veya "SS Anglia"

Formu temizle