Nüfus Sayımı ve Seçmen Listeleri

Birçok ülke nüfusunu takip etmek için dönemsel sayımlar yapmıştır. Nüfus sayımı kayıtları genellikle atalarınız ve aileleri hakkında yararlı ayrıntılar içerir ve nüfus sayımı sırasındaki yerleşim yerlerini ve ailelerini izlemenize olanak sağlar.

Kaydedilen bilgiler yöreden yöreye ve yıldan yıla değişmekle birlikte, muhtemelen aile üyelerinin adlarını, yaşlarını, doğum yerlerini, oturdukları yerleri, mesleklerini, göçmenlik ve vatandaşlık detaylarını, evlilik bilgilerini ve daha da fazlasını içerirler.

İsim

Doğum

Onu hesapla
O zamanki yaşı O zamanki yaşının yılı Onu hesapla
Lütfen geçerli bir yaş girin
Lütfen Geçerli bir yıl girin

İkâmetgâh

Anahtar kelimeler

Örnekler: marangoz, veya "SS Anglia"

Formu temizle