İrlandalı, İskoç ve Galli etnik kökeni - başlıca ülkeler
MyHeritage DNA kullanıcıları verilerine göre İrlandalı, İskoç ve Galli etnik kökeninin en yaygın olduğu ülkeler.
Başka bir etnik köken seçin
Yüzde o ülkedeki MyHeritage DNA kullanıcılarının İrlandalı, İskoç ve Galli etnik kökenine sahip olanlarının oranını vermektedir.
Tüm ülkeleri göster
İrlandalı, İskoç ve Galli etnik kökeni
Britanya-İrlanda Adaları'nın batı bölgesi, iki etnik-dilsel gruptan oluşan 6 Kelt ulusunun soyundan gelen halklar tarafından doldurulur: Anglo Saksonlar tarafından yerlerinden edilen ve şimdi Galler, Cornwall ve Brittany'ye yerleşen Brittonik halklar; ve İrlanda'da baskın kültür haline gelen ve daha sonra İskoçya ve Man Adası'na yayılan Galliler. Bu kültürlerin her biri, orijinal Kelt lehçesinin bazı varyantlarını sürekli olarak konuştu. İrlandalılar, isimlerini bölge için Galce terimi olan Éire'den alırlar ve zengin bir sözlü şiir, müzik, hikaye anlatımı, dans ve mitoloji geleneğinin mirasçılarıdır. İskoçlar, aynı köklerden gelseler de, kendi farklı kültürlerini ve kendi Gal ve İskoç lehçelerini geliştirdiler. Tüm Galyalılar için Latince terim olan “Scoti” olarak adlandırılırlar. Brittonik komşuları Galli, Cermen dilinde “yabancı” veya “yabancı” anlamına gelen “walhaz” olarak etiketlendi ve etnik kökenlerinin ve dillerinin adı bu terimden türetildi. Orta Çağ boyunca, Anglo-Norman fatihler bölgeyi işgal etti ve 16. ve 17. yüzyıllarda İngiliz kolonizasyonu, etnik ve dilsel karakterini yeniden şekillendirdi - şimdi İngiliz-İrlanda Adaları'nda her yerde bulunan İngiliz dilini tanıttı. Yine de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler kendi dilleri, tarihleri, gelenekleri ve diğer farklı kültürel varlıklarıyla büyük gurur duyarlar.