Yunan ve Güney İtalyalı etnik kökeni - başlıca ülkeler
MyHeritage DNA kullanıcıları verilerine göre Yunan ve Güney İtalyalı etnik kökeninin en yaygın olduğu ülkeler.
Başka bir etnik köken seçin
Yüzde o ülkedeki MyHeritage DNA kullanıcılarının Yunan ve Güney İtalyalı etnik kökenine sahip olanlarının oranını vermektedir.
Tüm ülkeleri göster
Yunan ve Güney İtalyalı etnik kökeni
Yunan ve Güney İtalyan etnik kökenine sahip insanlar, Ege ve İyon Denizleri merkezli Yunan yarımadasında eski köklere sahiptir. Modernitede, Yunan ve Güney İtalyan etnik kökenine sahip insanlar Kıbrıs, Kafkaslar, güney Rusya ve güney İtalya'nın Mezzogiorno bölgesinde de bulunabilir. Güney İtalya, eski Yunanlılar tarafından Yunan yarımadasının dışında MÖ 8. yüzyıla kadar uzanan ilk yerleşim bölgesiydi. Yunan kültürü ve kimliği, kısmen Büyük İskender'in antik dünyanın çoğunu fethetmesi ve fethettiği her yerde Yunan kültürünü tanıtması nedeniyle yüzyıllardır Batı uygarlığına egemen olmuştur. Büyük filozoflar Sokrates, Platon ve Aristoteles, antik edebiyatın devleri Homer ve Sofokles ve ünlü matematikçiler ve bilim adamları Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi antik Yunan'dan geliyorlar. Antik Yunanlılar ayrıca sanat, keşif, siyaset, mimari, müzik, bilim, spora önemli katkılarda bulundular - liste uzayıp gidiyor. Yunanistan ve güney İtalya arasındaki kültürel yayılma önemli bir kültürel gelişme sağladı: antik Yunan alfabesi güney İtalya'ya ithal edildi ve Etrüskler tarafından benimsendi ve sonunda dünyanın en yaygın kullanılan alfabesi olan Latin alfabesine dönüştü.