El Salvador - başlıca etnik kökenler
El Salvador için henüz en yaygın etnik kökeni gösterecek kadar veri yok.
Select another country to view the most common ethnicities there.