Güney Asyalı etnik kökeni - başlıca ülkeler
MyHeritage DNA kullanıcıları verilerine göre Güney Asyalı etnik kökeninin en yaygın olduğu ülkeler.
Başka bir etnik köken seçin
Yüzde o ülkedeki MyHeritage DNA kullanıcılarının Güney Asyalı etnik kökenine sahip olanlarının oranını vermektedir.
58.2%
55.9%
51.9%
48.5%
Tüm ülkeleri göster
Güney Asyalı etnik kökeni
Güney Asya halkı derin kökenlerini çeşitli Hint-Aryan halklarının, Dravidler ve Çin-Tibetliler de dahil olmak üzere bölgenin yerli halklarına asimilasyonuna kadar takip ediyor. Günümüz Hindistan ve Pakistan'ı da dahil olmak üzere, bugün dünyanın en kalabalık bölgesi olan Güney Asyalı insanlar, çeşitli diller konuşur ve Hinduizm, Budizm, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dahil olmak üzere her büyük dini uygular. Güney Asya halklarının bölgeden göçü sömürge döneminde yoğunlaştı ve bugün Avustralya, Amerika, Karayipler, Avrupa, Afrika ve Asya'nın diğer bölgelerinde önemli Güney Asyalı nüfusları var. Modern yoga pratiği, kökenlerini bugün hala yoga taraftarları tarafından incelenen eski Hint manevi uygulamalarına kadar takip eder. Hindistan'daki dini ve kültürel normlar nedeniyle bölge, dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla vejetaryene ev sahipliği yapıyor.