Orta Amerikalı ve Andeanlı etnik kökeni - başlıca ülkeler
MyHeritage DNA kullanıcıları verilerine göre Orta Amerikalı ve Andeanlı etnik kökeninin en yaygın olduğu ülkeler.
Başka bir etnik köken seçin
Yüzde o ülkedeki MyHeritage DNA kullanıcılarının Orta Amerikalı ve Andeanlı etnik kökenine sahip olanlarının oranını vermektedir.
89.2%
88.3%
88.2%
Tüm ülkeleri göster
Orta Amerikalı ve Andeanlı etnik kökeni
Mesoamerica ve Güney Amerika'nın nüfusu, Kolomb öncesi kökleri olan bir dizi yerli grubu içerir. Bunlar, Mesoamerica'nın Maya halklarını ve Güney Amerika'nın Quechua, Chibcha ve Aymara halklarını içerir. Quechua, Kolomb öncesi Güney Amerika'daki en büyük imparatorluk olan ve Batı Güney Amerika'nın büyük bölümlerine yayılan ve merkezi günümüz Peru'sunda Cusco'da bulunan İnka İmparatorluğu'nun resmi diliydi. İnka, imparatorluk boyunca geniş yol ağları inşa etti, zorlu Andes bölgesi için uzmanlaşmış yüksek irtifa tarım yöntemleri icat etti ve milyonlarca tebaanın bağlı olduğu yüksek düzeyde düzenlenmiş sosyal yapılar geliştirdi. Mayalar ve Aztekler gibi eski Orta Amerika uygarlıkları, benzersiz yazı sistemleri, piramit yapımı, karmaşık matematiksel ve astronomik gözlemler, erken tıbbi cerrahi biçimleri ve doğru takvim sistemleri gibi birçok önemli yenilik üretti.