BİNGÖL AŞİRETLERİ

 

                                               BİNGÖL AŞİRETLERİ

Abdalanlar : Kurmanci ve zazaca konuşurlar.Alevi inancındalar.Genelikle oturdukları yerler ,Kiğı ilçesi:Eskikavak,Ayanoğlu ve güzgülü köyleri.Abdalanların bir kolu da Tunceli dedir.

Alikan:Kurmancı konuşurlar ,şafii mezhebindedirler.Karlıova ilçesi:Hasanova ve kıraçtepe köylerinde otururlar.Erzurum ve muş illerinde aynı adı taşıyan kabileler vardır.

Arnavutlar: Türkçe ve kurmancı konuşurlar.Hanefi mezhebindedirler.Kiğı ilçesi:Açıkgüney,Aş,Serinyer,Döşenli,Nacaklı ve Adaklı ilçesinde otururlar.

Solhan : Zazaca konuşurlar, Şafii mezhebindedirler.Solhan ilçesi:Yenidal ve mezralarında,Karlıova ilçesi:Azizan ( sudurağı) köyleride otururlar.

Az : Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Bingöl merkez ilçesi:az(üçkaya),akpınar,yukarı akpınar,küçüktekören,haziran,akdurmuş, Solhan ilçesi:Hazarşah köylerinde otururlar.

Bayikiler: Kurmanci konuşurlar,hanefi meshebindedirler. Kiğı ilçesi: Bilekkaya,hasbağlar,karaçubuk,kutluca,zeynelli ve aysaklı köylerinde otururlar.

Beritanlı:Hanefi Mehhebindendirler.Bir kısmı halen göçebe olan bu aşiret yazın Şerafettin Dağları, Bingöl ve Karlıova yaylalarında yaylaklarla ve obalar halinde yaşarlar.1.Cihan Harbi döneminde Atatürk'ün emri ile Beritanlıların da gönülden teklifleri ile  120 bin baş küçük hayvanı üç taksitte orduya vermiş ve ordunun et ihtiyacını karşılamışlar.Bu jeste karşılık Atatürk Beritan Aşireti reisi Hacı Ali'ye hem teşekkür ve hem de Bingöl yaylasının bir otlağını tahsis etmiştir.Bu telgraf Milli Mücadele arşivlerinde bulunmaktadır.

Bilice/Biliceliler: Kırmaçça konuşurlar. Alevi inancındadırlar.Kığı ilçesi:bilece,Demirdöş(Tirken),Güneyağıl, yazgünü,Açıkgüney,Eskikavak,Duranlar,Karlıova ilçesi:Yiğitler köylerinde otururlar.

Botiyan: zazaca  konuşurlar.Şafiimezhebindendirler.Genç ilçesi:Yeniyazı(Botyan),Bulgurluk,Büyükçağ köylerinde otururlar.

Butikan/Butikanlılar: Kırmaçça konuşurlar.Alevi inancındadırlar.Kığı ilçesi: Yeşilgöl,Elmalı,Dinarbey,Yağmurpınar,Döşengi,Karlıovailçesi:tek aileler halinde yaşarlar..Bu aşirete mensup olanların bir kısmıMuş ili Varto ilçesi ile Erzurum ili kınıs ilçesinde oturmaktadırlar.

Cibranlı:Kırmaçça konuşurlar.Şafi mezhebindendirler.Karlıova ilçesi:Merkez ilçe,Göynük,Kargapazar,Kantarkaya,Toklular,Bağlıisa,Taşlıçay,Hasanova,Serpmekaya,Aş,Muş ili Bulanık ilçesi:Karaağaç,Konak,Abak,Varto Merkez ilçe ve Darabi,Alagöz,Kalecik köylerinde toplu olarak bulunurlar.

Canbekliler:Kırmaçça konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Kığı ilçesi:Arıca,Şenköy,Kabaoluk,Çataloluk,Aktaş köylerinde otururlar.

Çanmerik/Çölemerik: Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Merkezilçe:gökçeli,Solhan ilçesi:Şimşirpınar,Dilektepe köylerinde otururlar.Diyarbakır'ınHazro ve Mardin'in ÇÇaymaz'daki Dümbülan aşireti ile ilgileri vardır.

Çarekli/Çarekanlı: zazaca konuşurlar.Alevi inancındadırlar. Kığı ilçesi: Merkez ilçeitopraklık,Ayanoğlu,Gelinpertek,Akımlı,Güzgülü köylerinde otururlar.Bu aşiret Tunceli ili Pülümür ilçesinin Deşt bucağı ile Erzurum, Muş,Erzincan illerinde daha kalabalık bir şekilde bulunurlar.Çarekli aşireti reisiŞah Hüseyin Bey'inoğlu Mustafa  Bey,oymağı ile birlikte Sekrat köyünde İsmet İnönü'nün huzuruna  çıkarak görev istemiş ve ordumuz saflarında Çarlık ordusuna karşı büyük mücadele vermiştir.

Gazili/Gazililer: Zazaca konuşurlar.Hanefi mezhebindendirler.kığı ilçesi: Nacaklı Sırmaçek(kijikan)köyleri,Bingöl ili:Sancak bucak merkezinde otururlar.

Gökdere: Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Merkezilçe:Bahçeli,Gökdere,İkizgöl,Karakoç,Dışbudak,Kıltepe,Yumaklı köylrinde otururlar.

Gırasorlular/Yazıcılar/Gırasori: Kurmanci konuşurlar.Hanefi mezhebindendirler.Kığı Merkez ilçesi:  yazgünü,uzunsevat,ortaçanak,Dallıca,Bağlarpınarı,Yedisu,Şenköy,Kürdan ,Zırtanos,Göngörsün,Hasbağlar, Gökçeli, erbaşlar,erler,  kozlunun:Boç ,çorsan Dallıca,Ağaççöven (hogas Komları),  Ölmez Baklalı, Kutluca, Açıkgüney,Darköprü, Nacaklı,Zeynepli, Kabaoluk, Aysaklı köylerinde otururlar.Yazıcılar eyalet beyliği yapmış(kiğı beyleri)de deniliyor.Grasor'aşireti mensuplarıdır.   Grasor'lular  Elazığ,Bingöl,batmanın Raman  ilçesi,tunceli,urfa siverek ve adana'da da var.  Grasor'lular geliboludan gelmiş elazığ  palu'nun şeran  köyüne . Bu aşiret mensupları Elazığ ili  Karakoçan ve palu  ilçesi:Totık, Kızılpar,himan,Emirhan'köylerinde de bulunurlar.

Poğ/Pah:Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindedirler.Merkez ilçe:Saban,Aşağıköy,Ortaköy,yelesen,Çiriş,Balpınar,Uzunsavat,Yaygınçınar köyünde otururlar. Bu aşiret Raman ve alan adında iki kabiledir.Raman'lar GRASOR aşireti mensuplarıdır. 

Hıran/Hıranlılar: Kurmanca konuşurlar .Hanefi mezhebindedirler.kiğı ilçesi:Yel değirmeni,kadıköy,bilekkaya,zeynelli köylerinde otururlar.Buaşiretin büyük çoğunluğu Tunceli ili Mazgirt ilçesinde otururlar.

Hormek/hormekli:Kurmanci ve zazaca konuşurlar.Alevi inancındadırlar.Kiğı ilçesi:sütlüce,dolutekne,kabacalı,tilkitaşı,çamlıca,sarıdibek,akdibek,Merkezilçe:Dallıtepe,ortaçanak,oğuldere,karapınar,gözler,soğukpınar,kaynak,karlıova ilçesi ve köylerinde otururlar.büyük bir aşiret olan hormek aşireti Tunceli,erzincan,.Erzurum'un hınıs ilçesinde,muş ilinin varto ilçesinde toplu halde yaşarlar.

İzollu/izollular: Kurmanci konuşurlar.hanefi mezhebindedirler.Kiğı ilçesi:Kabaoluk,bilekkaya köylerinde otururlar.Bu aşiretin büyük çoğunluğu Tunceli ili mazgirt ilçesinde bulunurlar.

Karabaş/Karabaşlılar: Kurmancı konuşurlar.Şafii mezhebindedirler.Kiğı ilçesi:Kaynakdüzü,mercan,doğankaya(aznafer),kırkpınar,ağdaş,ayvadüzü(alakilis),erler (kürdan),Karlıova ilçesi: yukarı yağmurlu(sevık),mollaşakir,geçitli,viramşehir,kantarkaya,yiğitler köylerinde otururlar.Bu aşiret Hınıs,tekman,çat ve varto ilçeleride de bulunmaktadırlar.

Kemanlı:zazaca konuşurlar.Alevi inancındandırlar.Kiğı ilçesi:Akımlı,yazgünü,güzgüllü köylerinde otururlar.Bu aşiret çoğunlukla Tunceli ili pülümür ilçesinde bulunurlar.

Kimsoran/kimsorlular:Zazaca koşurlar.Alevi inancındadırlar.Kiğı ilçesi:yayladere,sarıtosun,aysaklı,hasköy,batıayaz,mercan köylerinde otururlar.

Kubatlı/kubatlılar:Kurmanca konuşurlar.Hanefi mezhebindendirler.Kiğı ilçesi:Aydınlar,kalkanlı,kutluca,yukarı serinler,yolgüden,haktanır,boğazköy,eşme,karlıova ilçesi:suçatı ılıpınar köylerinde otururlar.bu aşiret mensuplarının bazıları Erzurum ili çat ilçesi ile Elazığ ili Karakoçan İlçesinde otururlar

Lırtik-lertik: Kurmanci Lehçesi konuşurlar alevi inancındadırlar.Kiğı ilçesi:Sarıtosun,Güneşlik(haftariç),Korlu,Günlük,Batı aAyazı(Murun),Gökçedal(Deşdil),Alınyazı,(Hozavit),Cönek(Yayladere) Köylerinde otururlar.

Lolan-Lolanlılar: zazaca konuşurlar.Alevi inancındadırlar.Kiğı ilçesi:Güzgülü,Çomak,Avsaklı,Güngörsün,Yazgünü,Sütlüce köylerinde otururlar bu aşiret çoğunlukla Tunceli ili Nazmiye,Pülümür,Erzican İli Tercan ilçesi Muş ili Varto ilçelerinde otururlar.

Maskanlılar:Zazaca konuşurlar alevi inancındadırlar.Kiğı ilçesi Çalıkağıl,Akınlı,Güzgülü,Eskikavak,Çomak,Yazgünü köylerinde otururlar.Bu aşiretin bazı mensupları Tunceli ilinde ve Erzincanın Tercan ilçesinde otururlar.

Mohalliler-Mohalyan: Kurmanci konuşurlar şafii mesebindendirler.Karlıova ilçesi:Merkez ilçe ve Yorgunçayır,Yoncalık,Kargabazar,Hasanova,Sakaören,Kiğı ilçesi:Çatma Köylerinde oturular.Bu aşiret mensuplarından bazıları Muş ili Varto ilçesinde de otururlar.

 Nakşan: Zazaca konuşurlar Şafii mesebindedirler Merkez ilçe:Alibir,Sancaklı,Çiçekdere,Çukurca,Kartal köyelirnde otururlar.

Okçiyanlar: Kurmanci konuşurlar hanifi mezhebindendiler.Kiğı ilçesi Kutluca,Bağlar pınarı,Gökçeli,Darköprü,Zeynelli,Billice,Çanakcı,Açıkgüney köylerinde otururlar.Elazığ ili Karakoçan İlçesi köyerinde otururlar.Okçiyanlar Şadilli aşiretinin oymaklarından biridir.

Ömeran: zazaca konuşurlarŞafii mezhebindendirler.Solahn ilçesi Sülünkaş Murat köylerinde otururlar.Kurmanca konuşurlar hanifi mezhebindendirler.Kiğı ilçesi Gökçeli Küşçimeni,Hasbağlar,Ölmez,Zeynelli,Dalbasan köylerinde otururlar.bu aşiretin çoğu Tuncelide otururlar.

Siyakariler: Zazaca konuşurlar Şafii mezhebindedirler Merkez ilçe:Ilıcalarbucağı,Alatepe,Elmalı,Çobantaşı,Yenibaşlar,Ilıca,Uzundere,Göltepesi,Gözer,Ağaçeli köylerinde otururlar.

Sevkarlılar: kurmanci konuşurlar.Şafii mezhebindedirler Kiğı ilçesi:Çatmaoluk,Adaklı,Yalıdeğirmeni,Arıca köylerinde otururlar.

Süveydi: Zazaca konuşurlar şafii mezhebindendirler.Solhan ilçesi:Yenibaşak,Asmakaya,Kaleköy,Oymapınar,Merkez ilçe Sancaklı kölerinde otururlar.

şadili/şadılı/şadyan/şadan: Türkçe,kürtçe ve zazaca konuşmaktadırlar.Aşiretin bazı bölgelerdeki mensupları sunni olup hanefi mezhebindedirler.Bazı bölgelerdekiler Alevidirler.Çok geniş bir alana yayılmış olan şadilli aşireti Bingölde kiğı ilçesi:Kutluca,Bağlarpınarı,Gökçeli,Darköprü,Zeynelli,Bilece,Çanakçı,Açıkgüney,Yayladere,sarıtosun,Aysaklı,Hasköy,Batıayaz,Mercan köylerinde Elazığ karakoçan ilçesi:okçular,Akarbaşı,Çayırgülü,Çamardı,Akçiçek,Yeniköy,Kızılca  köyleri ,Sivas refahiye ilçesi:Gümüşakar bucağı:Kabuller,ardıçlık,Güventepe köyleri.Çatalan bucağı:Armutlu,Baştosun,Kızıliniş,söğütlü köyleri,Erzincan taercan ilçesi:Srıkaya,Armutluk Gökdere köyleri,Sivas kangal ilçesi:Eymir,Güneypınarı,Mısırören ,Kumarlı,Yeniköy,Armağan,Itkıran,Hatunçayırı, köyleri ile Kavak mezrası ileTemrin mezrası.Diyarbakır çüngüş ve ergani ilçeleri,ayrıca Tunceli ,Erzurum,Maraş,Adana,Adıyaman ve iran da toplu halde yaşamaktadırlar.

Şeyhikan: kurmanci konuşurlar,Şafii mezhebindendirler, Karlıova ilçesi:Merkez ilçe,Çilligölde otururlar.Bu aşiretin büyük çoğunluğu Erzurumda otururlar.

Sirnan/Bekiran:Zazaca koşurlar.Şafii mezhebinndendirler.Merkez ilçe: Yolçatı,Dikme,Gökçekanat,Çevrimpınar,Kırkağıl,Sudüğünü,yazgülü köylerinde otururlar.Buaşiretin bazı kolları Muş ili ile Diyarbakır ilinin Silvan ilçesinde Bekiran aşireti adı ile oturur.

Tavus: Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Genç ilçesi:Yenisu,Sarmakaya,Bineklşi,Elmagünü,Bayırlı,Pınaraltı.Geyikdere,Solhan ilçesi:Merkez ilçe veGençtavus köylerinde otururlar.

Verard/Yamaç:Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Merkez ilçe:Yamaç,Gürpınar,Kılçadır,Erentepe,Gümüşlü,Düzyayla köylerinde otururlar.Bu aşiretin bir kolu Diyarbakırda otururlar.

Yahlik: Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Genç ilçes:ilçe merkezi ,Doğanca,Sürekli,Çevirme,Tarlabaşı,,Merkez ilçe,Ardıştepe,Kılçadır,Ekinyolu,çiçekyayla,Ağaçyolu köylerinde otururlar.

Zikti: Zazaca konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Genç ilçesi:Çaytepe,Şehittepe,Gözütok,Blgöze,Dilektaşı,Yiğitbaşı,Çanakçı,Koçsırtı,yağızca,kepçeli,ardıçdibi,sarısaman,sağgöze,merkez ilçe:Ağaçeli,çukurca,dikköy,kumgeçit,Gözeler köyünün haraba mezrası,Karlıova ilçesi:Bağılsa köylerinde otururlar.Bu aşiretin bir kolu Erzurum ilinin Hınıs ilçesinde oturular.

Zimtek:Kurmancı konuşurlar.Şafii mezhebindendirler.Kiğı ilçesi:Demirkanat,Hasbağlar,Gökçeli,(Horhor),Güngörsün,Düşlüce,Bağlarpınarı,Aysaklı,Sürmelikoç,Çayağzı,Zeynelli,Darköprü,Nacaklı(Aftinik),Sırmaçek,Çanakçı,Cevizli,aydınlar,Kutluca,köylerinde otururlar.Bu aşiretin bazı mensupları Elazığ,Erzincan,Erzurum ve Tuncelide otururlar.

BİNGÖL DEKİ AŞİRETLERDİR.     ♣ M.Resu YÜCE♣  Tarafından bilgilerinize arz edilmiştir.